Bom Lắc 2 - Xúc Xắc Xong Tạch
-6%

118.000 đ 125.000 đ

Sản phẩm liên quan

Thông tin chi tiết

Thành phần: 

- 50 lá bài
- 1 xúc xắc
- 1 hướng dẫn chơi

Luật chơi: 

Setup: Phát mỗi người 1 lá chức năng
Đến lượt:
- Kích hoạt chức năng: Lật bài trước mặt để kích hoạt chức năng vào đúng thời điểm ghi trên lá bài.
- Gieo xúc xắc: Lấy xúc xắc 6 mặt (Boom, 2, 3, 4, 5, 6) và gieo công khai cho mọi người thấy.
- Bị NỔ hoặc chuyển xúc xắc: Kết quả gieo ra là *Boom*, bạn kích hoạt boom nổ và bị loại. Nếu không, chuyển xúc xắc cho người có số tương ứng trên xúc xắc tính từ bạn (1), người này sẽ chơi lượt tiếp theo.
Người cuối cùng còn sống sẽ thắng.

Hình ảnh thực tế
Độ tuổi 8+
Thời gian chơi  10-20 phút
Kích thước    8x8x8 (cm)

 

Setup: Phát mỗi người 1 lá chức năng
Đến lượt:
- Kích hoạt chức năng: Lật bài trước mặt để kích hoạt chức năng vào đúng thời điểm ghi trên lá bài.
- Gieo xúc xắc: Lấy xúc xắc 6 mặt (Boom, 2, 3, 4, 5, 6) và gieo công khai cho mọi người thấy.
- Bị NỔ hoặc chuyển xúc xắc: Kết quả gieo ra là *Boom*, bạn kích hoạt boom nổ và bị loại. Nếu không, chuyển xúc xắc cho người có số tương ứng trên xúc xắc tính từ bạn (1), người này sẽ chơi lượt tiếp theo.

Người cuối cùng còn sống sẽ thắng.

Hỏi, đáp về sản phẩm