Legend of the Five Rings The Fires Within (US)
-35%

217.000 đ 330.000 đ
Số người chơi:
2 người
Thời gian chơi:
45 - 90 phút
Độ tuổi:
14+
Thể loại:
Card Game
Collectible Components
Expansion for Base-game
Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm