Meeple Circus The Wild Animal Aerial Show (US)
-35%

300.000 đ 460.000 đ
Số người chơi:
2 - 5 người
Thời gian chơi:
45 phút
Độ tuổi:
8+
Thể loại:
Action / Dexterity
Animals
Expansion for Base-game
Cơ chế:
Card Drafting
Pattern Building
Push Your Luck
Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm