Elder Sign - Gates of Arkham (US)
-25%

600.000 đ 800.000 đ
Số người chơi:
1 - 8 người
Số người chơi lý tưởng:
2, 4 người
Thời gian chơi:
90 phút
Độ tuổi:
10+
Thể loại:
Adventure
Card Game
Dice
Expansion for Base-game
Fantasy
Fighting
Horror
Novel-based
Cơ chế:
Co-operative Play
Dice Rolling
Modular Board
Role Playing
Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm