For Sale (US) (Bản song ngữ Anh-Trung)
-25%

480.000 đ 640.000 đ
Số người chơi:
3 - 6 người
Số người chơi lý tưởng:
5 người
Thời gian chơi:
30 phút
Độ tuổi:
10+
Thể loại:
Card Game
Economic
Cơ chế:
Auction/Bidding
Auction: Sealed Bid
Hand Management
Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm