Wits Wagers Vegas (US)

810.000 đ
Số người chơi:
5 - 99 người
Thời gian chơi:
30 - 40 phút
Độ tuổi:
13+
Thể loại:
Party Game
Trivia
Cơ chế:
Betting and Bluffing
Thông tin chi tiết
Hỏi, đáp về sản phẩm