Difference Junior - Tìm Kiếm Điểm Khác Biệt
-25%

135.000 đ 180.000 đ
Số người chơi:
2 - 6 người
Số người chơi lý tưởng:
3 - 4 người
Thời gian chơi:
20 phút
Độ tuổi:
4+
Thể loại:
Children's Game
Cơ chế:
Pattern Recognition
Thông tin chi tiết
Hình ảnh thực tế
Hỏi, đáp về sản phẩm